História predpisu 1/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.01.1989 - 31.12.1989