História predpisu 74/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1988 - 31.03.1990