73/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 20. apríla 1988
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča a určuje deň ich konania na 17. a 18. júna 1988.
V. Šalgovič v. r.