História predpisu 65/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1988 - 31.08.2008