História predpisu 57/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1988 - 29.09.2000