46/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 12. dubna 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ) a stanoví den jejího konání na pátek 3. června 1988.
Kempný v. r.