45/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 28. března 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X) a stanoví den jejího konání na čtvrtek 19. května 1988.
Kempný v. r.