4/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 15. ledna 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou) a stanoví den jejího konání na pátek 26. února 1988.
Kempný v. r.