História predpisu 38/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1988 - 31.12.2003