História predpisu 37/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1988 - 30.03.1992