História predpisu 30/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1988 - 24.09.1998