3/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 22. prosince 1987
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny a stanoví den jejího konání na pátek 19. února 1988.
Kempný v. r.