História predpisu 245/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1988 - 31.12.1996