História predpisu 234/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1989 - 31.12.1989