História predpisu 229/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1989 - 23.11.1990