200/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 6. prosince 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice)
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice) a stanoví den jejího konání na pátek 20. ledna 1989.
Kempný v. r.