199/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 24. listopadu 1988
o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad)
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 49 odst. 1 zákona České národní rady č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad, katastrální území Ruzyně, Liboc, Vokovice, Přední Kopanina, Nebušice a část katastrálního území Dejvice jižně na hřebenu Šárky) a stanoví den jejího konání na čtvrtek 15. prosince 1988.
Kempný v. r.