História predpisu 193/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1989 - 18.07.1990