História predpisu 181/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1988 - 31.01.1991