História predpisu 180/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1988 - 31.07.1989