176/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.11.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 8. listopadu 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 (Praha 4 - Jižní Město), č. 204 (Praha 4 - Jižní Město), č. 205 (Praha 5 - Jihozápadní Město) a č. 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město) a stanoví den jejich konání na čtvrtek 8. prosince 1988.
Kempný v. r.