170/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
UZNESENIE
Federálneho zhromaždenia
z 8. novembra 1988
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 21. septembra 1988 č. 141 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch.
Indra v. r.