História predpisu 165/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1988 - 30.09.1993