História predpisu 164/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.10.1988 - 25.06.1992