História predpisu 163/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1988 - 14.04.1991