História predpisu 162/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1988 - 30.05.1991