154/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 8. září 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice)
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice) a stanoví den jejího konání na pátek 21. října 1988.
Kempný v. r.