História predpisu 150/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1988 - 31.08.1994