História predpisu 141/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.09.1988 - 31.12.1993