133/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 29. júla 1988
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice a určuje deň ich konania na 30. septembra a 1. októbra 1988.
V. Šalgovič v. r.