128/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 20. júla 1988
o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš a určuje deň ich konania na sobotu 24. septembra 1988.
V. Šalgovič v. r.