História predpisu 120/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1988 - 30.04.1992