História predpisu 117/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1988 - 31.05.1992