112/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 16. června 1988
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2) a stanoví den jejího konání na úterý 28. června 1988.
Kempný v. r.