História predpisu 107/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1988 - 23.11.1990