História predpisu 101/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1988 - 30.11.1995