História predpisu 85/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1987 - 31.12.1990