74/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 6. srpna 1987
o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mírovice)
Předsedníctvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mírovice) a stanoví den jejího konání na pátek 9. října 1987.
Kempný v. r.