História predpisu 72/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1987 - 31.05.1998