70/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 12. srpna 1987
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10)
Předsedníctvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10) a stanoví den jejího konání na čtvrtek 24. září 1987.
Kempný v. r.