História predpisu 68/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.08.1987 - 31.10.1993