65/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
z 30. června 1987
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II (části Radíkov, Kopeček, Lošov, Droždín, Bystrovany, Holice, Nový Svět, Samotíšky a Týneček města Olomouc) a stanoví den jejího konání na pátek 4. září 1987.
Kempný v. r.