História predpisu 60/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1987 - 14.12.1992