História predpisu 56/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1987 - 30.09.1990