História predpisu 52/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1987 - 31.03.2002