História predpisu 37/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1987 - 31.08.2008