História predpisu 36/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1987 - 24.06.1992