História predpisu 35/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1987 - 29.09.2000