História predpisu 25/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1987 - 30.06.1989