24/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 30. března 1987
o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč
Předsedníctvo České národní rady
vyhlašuje podle § 49 odst. 1 zákona České národní rady č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč (severní část okresu Třebíč ohraničená obcemi Nový Telečkov, Vlčatín, Rudíkov, Trnava, Vladislav, Smrk, Čiměř, Třebíč, Hvězdoňovice, Heraltice, Štěmechy a Předín) a stanoví den jejího konání na sobotu 6. června 1987.
Kempný v. r.